Po kilku miesiącach intensywnej pracy, wydaliśmy podręczny informator. I to nie byle jaki. Informator Ślężański.

Głównym celem projektu jest promocja zasobów obszaru Masywu Ślęży. W tym przede wszystkim promocja działalności turystycznej i wspierającej turystykę, ale informator jest pomocny, gdy potrzebna będzie np apteka, piekarnia albo nocleg.

Informator został wydany w nakładzie 10 000 egzemplarzy i dystrybuowany jest w 50 miejscach Masywu Ślęży, takich jak miejsca użyteczności publicznej, miejscach turystycznych, hotele, restauracje i inne lokalizacje współtworzące informator.Znajduje się w nim pełna baza oferty hotelarsko – gastronomicznej, czy wybrane usługi, które pomogą turyście bądź mieszkańcowi Masywu Ślęży znaleźć najważniejsze przydatne miejsca w naszej okolicy.

Zadbaliśmy też, o takie dane jak najważniejsze numery alarmowe, czy rozkłady jazdy lokalnej komunikacji.

Obecnie trwa dystrybucja informatora, jeśli chciałbyś aby trafił do Ciebie, zapraszamy do nas, bądź napisz na info@slezanski.pl.

Więcej informacji o projekcie w poniższej prezentacji podsumowującej.

Informator powstał w ramach pozyskanego grantu 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” “Wydanie podręcznego informatora Ślęza-Info, w formie drukowanej mapy” Zadanie 01/G/OP/6/2019