Reklamacje

Jeżeli towar jest niezgodny z umową zawartą pomiędzy klientem a sklepem slezanski.pl, należy zgłosić reklamację produktu drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego lub pisząc na adres sklep@slezanski.pl

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji są zdjęcia ukazujące wadę towaru.

Reklamacja składana drogą elektroniczną powinna również zawierać:

  • opis opis wady
  • imię i nazwisko
  • numer zamówienia

Przy uszkodzeniach wynikających z nienależytego transportu podstawą do reklamacji jest spisany przez kuriera oryginał protokołu szkody

Zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), kupujący ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży a każda zakupiona rzecz przez stronę slezanski.pl, możne zostać zwrócona w terminie 14 dni od czasu otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny.

1. Aby dokonać zwrotu pracy należy przesłać wiadomość e-mail sklep@slezanski.pl zawierającą takie informacje jak:

  •  imię i nazwisko Kupującego oraz nazwę przedmiotu
  • numer konta bankowego Kupującego, na które ma zostać dokonany zwrot.

2. Produkt należy odesłać na adres: Sklep Ślężański, ul. Świdnicka 7A, 55-050 Sobótka. Warunkiem akceptacji zwrotu jest przesłanie przedmiotu nienaruszonego, bez oznak użytkowania na adres Sprzedającego wraz z dowodem zakupu. Po potwierdzeniu otrzymania zwrotu, w przeciągu 7 dni roboczych, kupujący otrzyma zwrot należności, na wskazane konto bankowe. Zwroty należy dokonywać w oryginalnych opakowaniach.

3. Zwrotowi nie podlega towar wykonany na indywidualne zamówienie lub taki, który na życzenie klienta został zmodyfikowany.

4. Nie podlegają zwrotowi koszty przesyłki przedmiotu między stronami.